Welkom bij het Bewegings Advies Centrum

Het Bewegings Advies Centrum (BAC) is een onafhankelijk werkend instituut dat zich bezig houdt met het oplossen van bewegingsproblemen in de werkvelden: Ergonomie, Sport, Second Opinion en Cursussen. Aan het BAC zijn fysiotherapeuten, manueeltherapeuten en docenten Bewegingstechnologie verbonden, die gespecialiseerd zijn in het oplossen dan wel voorkomen van problemen van het bewegingsapparaat. Dit kan zijn in de sport, in een werksituatie dan wel in het dagelijks leven. Het BAC behandelt niet, maar analyseert, adviseert en maakt eventueel een behandelplan dat door onafhankelijke therapeuten wordt uitgevoerd.

Bij de analyse maken wij, al naar gelang de aard van het probleem, gebruik van high-speed video, foto-analyse, elektromyografie, goniometrie, klinische bewegingstesten, etc.