Ergonomie

Consultancy en AdviesSchober
Het BAC heeft ruime ervaring met het oplossen van werkgerelateerde problemen binnen bedrijven. Of het nu zichtbaar fysiek zware arbeid betreft dan wel ogenschijnlijk ‘licht’ kantoorwerk, het BAC heeft ervaring met het in kaart brengen en oplossen van dergelijke problemen. In eerste instantie vindt er altijd een registratie van de handelingen op de werkplek plaats, dan wel wordt juist het gebrek aan beweging op een werkplek in kaart gebracht. Indien nodig vindt er ook een klachteninventarisatie plaats aan de hand van enquete’s en individuele vraaggesprekken. Op basis van deze gegevens vindt er een algemene bewegingsanalyse plaats, teneinde vast te stellen welke de gemeenschappelijke factoren zijn die verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het ontstaan van klachten.
Naar aanleiding van deze analyse wordt de interactie tussen de individuele bewegingsmogelijkheden van de werknemers en de gevraagde werkhandelingen getoetst. Uit dit onderzoek volgt dan een advies.
Dat advies kan een individueel advies voor de diverse werknemers zijn of een algemeen advies ten aanzien van de werkplek. In iedere geval betreft het altijd een advies op maat!