Sport

Sportblessure advisering
Het BAC heeft de afgelopen jaren al honderden sporters geholpen bij het in kaart brengen  van de oorzaak van hun blessures, het optimaliseren van sportprestaties of het voorkomen van blessures.
Tevens is het BAC betrokken geweest bij de sportmedische begeleiding van diverse Nederlandse sport selecties.

Momenteel is het BAC druk bezig met het in kaart brengen van de oorzaak, behandeling en preventie van de veel voorkomende hamstringblessure. Deze blessure is voor de individuele sporter dan wel de club een bron van narigheid. Het voorkomen van deze blessure is derhalve van groot belang voor de (top) sporter. Het BAC heeft met kennis van de anatomie, fysiologie en functiemogelijkheden van de hamstring een protocol ontworpen waardoor voorspeld kan worden of iemand ‘grotere’ kans maakt op een hamstringblessure.
De hedendaagse training van de hamstrings door middel van de zogenaamde Nordic Curl wordt in dit protocol besproken waarbij wordt aangetoond dat deze oefening in strijd is met de functie-eisen die aan de hamstrings worden gesteld tijdens hardlopen en het derhalve niet vanzelfsprekend is dat deze oefening deel uitmaakt van de hamstring training.

Tevens is het BAC in staat om per sport een intake procedure op te stellen waar het bewegingsapparaat van een sporter aan dient te voldoen. Zo is het bijvoorbeeld van essentieel belang dat bij een sport waarbij hardlopen of springen een belangrijke onderdeel vormt de strekmogelijkheid van de teen zo optimaal mogelijk dient te zijn. Het is de ervaring van het BAC dat dergelijke basale functie-testen niet of nauwelijks onderdeel van de medische intake/begeleiding vormen. Daarom kan de kennis van het BAC een belangrijke aanvulling vormen op de medische begeleiding van sportteams.

Daarnaast is het BAC gespecialiseerd in het in kaart brengen van de oorzaak van individuele sportblessures. Elke sport kent vaak zijn eigen specifieke blessures. Denk aan de hamstringblessures bij het voetbal of de elleboogblessure bij het tennis. Dat komt door de specifieke eisen die de sport aan de sporter stelt in relatie tot de bewegingsmogelijkheden van diezelfde sporter. Het BAC is gespecialiseerd in het opsporen van de oorzaak van de blessure om vervolgens een zinvol advies ten aanzien van behandeling en preventie in de toekomst te kunnen geven.